Po stopách kapitána Žvanilkina

4. stanoviště - Malá mořská víla

popis úkolu:

Pantomimicky znázornit názvy pohádek. Na každou je maximálně minuta. Pokud uhodnou dřív, skočí na další název a opět se jim měří jen minuta. V předvádění se střídají všichni členové družstva. Pokud bude lidí míň, než 5 začnou nové kolo a můžou si vybrat, kdo bude předvádět.

legenda:

„Přicházíš právě včas," pokračovala čarodějnice. „Zítra, až slunce vyjde, nemohla bych ti už pomoci, leda zase až po uplynutí jednoho roku. Připravím ti nápoj a s tím popluješ před východem slunce k zemi, posadíš se na břeh a vypiješ to. Vtom ti zmizí tvůj ocas a místo něho budeš mít to, co lidé nazývají hezkýma nůžkami. Ale bolet to bude, jako by tě probodával ostrým nožem! Každý, kdo tě spatří, řekne, že jsi nejkrásnější lidské dítě, jaké kdy viděl. Budeš chodit lehce a pružně, žádná tanečnice se ti nevyrovná. Ale každý krok, který učiníš, zabolí tě, jako bys šlápla na ostrý nůž a jako by ti měla vytrysknout krev. Chceš-li tohle všechno vytrpět, tedy ti pomohu!"
„Ale mně musíš také zaplatit," zaskřehotala čarodějnice, „a nežádám věru málo. Máš nejkrásnější hlas ze všech tvorů zde dole na dně mořském a tím míníš očarovat prince. Ten hlas však mi dáš. To nejlepší, co máš, chci mít za svůj drahocenný nápoj.“

 

Když pak víla vystoupila na břeh, byla němá. Musela se proto dorozumívat pantomimicky. Jak si s tím poradíte vy?

hodnocení:

Za každou uhodnutou jsou 2 body. Když budou hodně blízko uhodnutí, tak jim dejte 1 bod.  Pokud neuhodnou, nepočítá se jim žádný bod.

lidi:

Tožičkovi

pomůcky:

prostěradlo – plenta, karty s názvy pohádek

poznámky:

Stanoviště umístit někam na začátek.

Nainstalovat plentu, aby ostatní družstva neviděla, co mají dělat.

Pohádky:

  1. Malá mořská víla
  2. Sněhová královna
  3. Ošklivé kačátko
  4. Hloupý Honza
  5. Křesadlo

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode