Po stopách kapitána Žvanilkina

3. stanoviště - Horymír

umístění

před vyústěním zelené na silnici pod Suchou

popis úkolu

Skok do dálky na koni.

legenda

Horymír – vladyka Neumětelský je jedna z postav české mytologie. Jeho hrdinskému činu předcházelo odsouzení k smrti za to, že se malinko poškorpil s horníky ze zlatých a stříbrných dolů a v zápalu hry jim zapálil obydlí a zavalil šachty (určitě měl nějaké kumpány, ale odsouzen byl dle pověsti sám). Jelikož se mu ještě nechtělo umírat, vyprosil si poslední jízdu na svém koni Šemíkovi a poté všem přítomným předvedl skok z Vyšehradu do Vltavy. Zpět na Vyšehrad se už samozřejmě nevracel, nýbrž ujížděl k Neumětelům s větrem o závod. Kapitánu Žvanilkinovi jsme se o tom ani raději nezmiňovali, neboť jsme se báli, aby si skok na koni ze skály do vody také nechtěl vyzkoušet.

hodnocení

Každý z družstva skáče jednou. Kontrola napíše průměrnou vzdálenost na člověka.
V cíli se vyhodnotí - nejlepší pětina = 5 bodů, nejhorší pětina = 1 bod

test před stanovištěm

hory

Legenda

Pro kapitána Žvanilkina, který je jak známo ruského původu, znamená slovo mir (mír) SVĚT. Tak není divu, že když slyšel slovo - jméno Horymír, přeložil si to hbitě jako svět hor, aniž tušil, že se jedná o našeho bájného reka a legendárního žokeje s koněm Šemík (specializoval se na skoky). Žvanilkin proto v dobré víře připravil své posádce malý horský kviz, aby jim při dlouhé plavbě nezakrněly mozkovny. Jelikož si dodnes neudělal čas na přečtení této pověsti, je stále přesvědčen, že příběh o Horymírovi pojednává o prvopočátcích výzkumu českých hor. Vaším úkolem je najít správné odpovědi na testové otázky kapitána Žvanilkina.

správné odpovědi

1-C, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C

hodnocení

správná odpověď = 0,5 bodu

lidi:

Pícha + Renča

pomůcky:

pásmo – dodá Baldicz
kůň – namaluje Pája, kartón dodá Ťuhík
násada, nejlépe na hrábě
cedule Neumětely, psáno fixou na Ťuhíkův kartón

poznámky:

místo je dostupné autem

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode