Po stopách kapitána Žvanilkina

2. stanoviště - Žižka

umístění

v lese u čarodějnice

popis úkolu

Jeden vybraný člen družstva musí poslepu shodit podle slovní navigace ostatních členů kuželky (PET lahve naplněné třeba vodou) symbolizující křižáky. Rozmístíme 5 kuželek v prostoru (pro všechny družstva stejně). Limit na úkol je 3 minuty.

legenda

Jan Žižka z Trocnova byl českým válečníkem, který se proslavil na konci svého života jako husitský hejtman. V české kotlině bychom snad nenašli člověka, který o něm nikdy neslyšel. Vedl husitská vojska v několika bitvách a ani v jedné nebyl poražen. Když se o něm poprvé dozvěděl kapitán Žvanilkin, chtěl ho získat na svou loď jako topiče, neboť zaslechl, že prý pěkně zatopil i křižákům.

hodnocení

Za každou shozenou kuželku je 1 bod

test před stanovištěm

šifra s praporem

legenda

Husité a vůbec téměř všichni válečníci všech dob měli nějaké prapory. Jednak proto, aby se měli s nepřáteli v bitvě o co přetahovat a také proto, aby bylo poznat, kdo a za koho že se to vlastně na bitevním poli pere. Když náhodou zuřil mír, tak prapory neuklidili do skříní, nýbrž je vyprali a opravili a chlubili se jimi na přehlídkách a při taženích za dalšími bitvami. Každý prapor byl uměleckým dílem a dochované kusy jsou cennými exponáty hradů, zámků a muzeí. Předmět vašeho úkolu je obsažen v zašifrovaném textu. Rozšifrujte ho a splňte úkol.

správné odpovědi

správné vyluštění = výroba praporu

hodnocení

komise v cíli, 1-5 bodů, všichni kdo prapor vyrobí 4 body, obzvláště vyvedené kusy 5 bodů, družstvo bez praporu 0 bodů

ostatní:

text: „Vyrobte prapor pro vaší družinu. Na nejbližší kontrole požádejte o materiál.“

lidi:

Pucík + Irena

pomůcky:

kuželky – PET lahve s vodou (pískem) 5x

kvalitní šátek na oslepení soutěžícího – Ťuhík zkusí najít starý lyžařský brejle a zamalovat skla.

nastříhat prostěradla na prapory, fixy

poznámky:

materiál na výrobu praporů nafasují po rozluštění (ta zašifrovaná zpráva je k tomu vybídne) u obsluhy stanoviště Žižka.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode